Historie

Christelijke Muziekvereniging “Concordia” is 24 maart 1924 als Fanfare opgericht en stond onder leiding van Master Folkertsma (de heer Wypke F. Folkertsma). Hij heeft 25 jaar de muzikale leiding over het korps gehad. Naast de heer Folkertsma zijn: W. Bosma, A. Staal, A. Timmermans en J. Engbrenghof mannen van het eerste uur. Samen met veel andere enthousiaste mensen zijn zij van groot belang geweest voor het korps. Zo heeft Andries Timmermans in de beginjaren de muzieklessen aan de leerlingen voor zijn rekening genomen. Hij bracht hen de eerste beginselen bij. Zodra er dan een beetje “getoeterd” kon worden, mochten ze bij het “grutte” korps komen spelen. Later heeft Sierd de Boer dit overgenomen en hebben veel leerlingen hun diploma gehaald. Sjoerd Tolsma was ook belangrijk voor de leerlingen/jeugd. Hij dirigeerde met veel passie en enthousiasme het jeugdkorps. Helaas bestaat het jeugdkorps al jaren niet meer. Maar een deel van de leerlingen van nu spelen bij Jeugdbrassband “Solex”, ook een onderdeel van Muziekschool Opus3, dat onder leiding staat van Piet van der Heide.

Op het moment dat Master Folkertsma in 1949 zijn dirigeerstok aan de wilgen hing, nam de heer S.K. Tolsma deze van hem over. Tot op dat moment was hij als sopraansaxofonist aan de vereniging verbonden. Onder zijn leiding werd het 40-jarige jubileum groots gevierd. Met als uniek begin van de festiviteiten het concert van de Koninklijke Harmonie uit Thorn. In verband met te weinig leden werd in 1967 het muziekkorps van Burdaard opgeheven. Veel van de overgebleven leden zijn toen bij “Concordia” komen spelen. In het seizoen 1982/1983 is het korps van een Fanfare bezetting overgegaan naar de huidige Brassband bezetting. Dit werd mee ingegeven door een te laag ledental om nog in een Fanfare bezetting door te kunnen blijven gaan.

Tegenwoordig komen de leden niet meer alleen uit Wânswert of Burdaard maar uit de hele gemeente Ferwerderadiel en daarbuiten. Het korps heeft nu 33 spelende leden, waarvan 4 leerlingen die nog niet bij het korps spelen. De blaaslessen worden verzorgd door de heer T. van Leijen. Hij is als muziekdocent aangesloten bij Muziekschool Opus3 in Dokkum. Er wordt iedere maandag avond van 19.30 uur tot 21.30 uur gerepeteerd in Dorpshuis “Eldorado” aan de doorgaande weg in Wânswert. Concordia staat onder leiding van dirigent Gouke Wielinga